Pasākumi


Pasākumos LKSF organizē apmācības esošajiem vai potenciālajiem biedriem kā arī citiem interesentiem par karsēju sportu, celšanas tehnikām un veselīgu dzīves veidu.

Mūsu lielākā vājība ir padošanās. Visdrošākais ceļš uz panākumiem ir vienmēr mēģināt vēl vienu reizi.

/Tomass A. Edisons/

Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time.

/Thomas A. Edison/

Latvijas Karsēju Sporta Federācija