ECU webinārs


ECU webinārs ir seminārs, kas tiks rīkots attālināti – trenere no Nīderlandes visas dienas garumā stāstīs par dažādām īpatnībām ECU noteikumos, kas būtu jāņem vērā tiesājot un trenējot karsēju sportistus. Mācības tiks sadalītas četrās daļās.

Pirmajā daļā tiks apskatīta terminoloģija, lai varētu veiksmīgi komunicēt un labāk ieviest valsts valodu karsēju terminos un vispārējie drošības noteikumi sacensībās.

Otrajā daļā tiks analizēti piektā līmeņa – elites grupas – noteikumi. Šī sadaļa palīdzēs Latvijas izlasei veiksmīgāk sagatavoties 2018. gada Eiropas čempionātam, precīzi izveidojot rutīnu, kas atbilst visām prasībām un visu gadu mērķtiecīgi attīstot tieši šī veida cēlienus.

Trešajā daļā tiks analizēti sestā līmeņa – vadošās grupas – noteikumi. Šo noteikumu pārzināšana lieliski kalpos entuziastiskākajiem karsēju sportistiem, kas jau šobrīd zina, ka plāno turpmākos gadus pavadīt karsēju sportā, sniedzot iespēju atsevišķām grupām gatavoties laikam, kad Latvijas izlasei būs jāstartē sestā līmeņa sacensībās.

Ceturtajā daļā tiks veikta videoanalīze dažādām sacensībām, tādejādi atainojot savas dienas laikā iegūtās zināšanas un parādot kompetenci atbilstoši trenēt un tiesāt sacensības.

Latvijas Karsēju Sporta Federācija