Vērtības


VIENOTĪBA

Komandas savā starpā ir draudzīgas, apmeklē kopīgus pasākumus, dalās pieredzē. Starp komandām ir tikai veselīga konkurence. Komandas priecājas par citu komandu sasniegumiem un atbalsta tos.

PIEEJAMĪBA

Ar karsēj sportu var nodarboties ikviens neatkarīgi no iepriekšējas fiziskās sagatavotības, vecuma un dzimuma.

KOMANDAS GARS

Vienas komandas dalībnieki kļūs par sporta ģimeni, atbalsta viens otru, uzmundrina un palīdz.

KARSĒJU SPORTS

Tā ir disciplīna, noteikumu ievērošana un brīžiem smags darbs. Priekšnesumos un treniņu procesā tiek ievēroti drošības notikumi. Karsēju sports ir pilnvērtīgs sporta veids, un karsēju sportiski tiek cienīti un novērtēti līdzvērtīgi citu sporta veidu dalībniekiem.

ATTĪSTĪBA

Karsēju komandas dalās ar zināšanām un palīdz citiem apgūt jaunas iemaņas. Karsēju komandas un to treneri cenšas mācīties jaunām lietām un augt, apmeklēt meistarklases, seminārus un nometnes.

POZITĪVĀ PAŠAPLIECINĀŠANĀS

Komandu sevis realizēšana, pašattīstība un individualitāte.

MĒRĶIS

LKSF mērķi ir:

  1. Attīstīt karsēju sportu Latvijā
  2. Izveidot jaunas treniņu vietas sporta popularizēšanai
  3. Rīkot pasākumus un sacensības karsēju sportā
  4. Apvienot Latvijas komandas, kas atbalsta un vēlas nodarboties ar karsēju sportu
  5. Veikt tālākizglītības pasākumu organizēšanu karsēju sportā
Latvijas Karsēju Sporta Federācija