Sēdes un pārskati


Informācija par ikgadējo biedru sapulci tiek izziņota līdz aktuālā gada februārim.
Valdes sēdes notiek vismaz reizi ceturksnī, valdes ietvaros vienojoties par datumu.
Gada pārskata dokumenti un valdes sēžu protokoli atrodami zemāk.

Latvijas Karsēju Sporta Federācija