Sēdes un pārskati


Informācija par ikgadējo biedru sapulci tiek izziņota līdz aktuālā gada februārim.

Gada pārskata dokumenti un valdes sēžu protokoli atrodami zemāk.

Latvijas Karsēju Sporta Federācija