Sportistu reģistrs


Biedrība “Latvijas Sporta federāciju padome” (LSFP) visām atzītajām sporta federācijām uzliek par pienākumu izveidot Federācijas sportistu reģistru, kurā tiek reģistrētas personas, kuras nodarbojas ar attiecīgo sporta veidu un nodrošināt tā publisku pieejamību.

Reģistrā iekļauj attiecīgās Federācijas licencētas vai citādi reģistrētas personas (sportistus), kas sasniegušas vismaz 10 gadu vecumu un vismaz divas reizes gadā ir piedalījušās attiecīgās Federācijas sacensību kalendārā iekļautās nacionāla līmeņa vai starptautiskās sporta federācijas sacensību kalendārā iekļautās starptautiskās attiecīgā sporta veida sacensībās.

Sportistu reģistrs 2022. gadam pieejams šeit. 2022. gadā sacensībās piedalījušies 247 sportisti – 184 bērni un 63 pieaugušie.

Sportistu reģistrs 2023. gadam pieejams šeit. 2023. gadā sacensībās piedalījušies 268 sportisti – 198 jaunieši un 70 pieaugušie.

Latvijas Karsēju Sporta Federācija