Definīcijas


Karsēju sporta definīcija:

Karsējmeitenes ir grupa, kas atbalsta sportistus spēlēs un veido priekšnesumus ar dejas un šova
elementiem, lai izklaidētu skatītājus. Ja karsējmeitenes savos priekšnesumos izmanto stuntus, jeb
cēlienus, tiem jābūt veiktiem atbilstoši drošības noteikumiem un ievērojot pareizu triku izpildes
tehniku, lai netraumētu karsējmeiteņu grupas dalībnieces.

Karsēju sports – karsēju sporta kategorija (cheerleading)

Triku un akrobātikas elementu kopums, ko izpilda saskaņā ar ICU noteikumiem ievērojot pareizu
triku izpildes tehniku un drošības noteikumus.

Karsēju sports – dejas kategorija (cheer dance)

Ir horeogrāfijas priekšnesums 2 minūšu un 30 sekunžu garumā, kur izpilda ICU normatīvos minētos
elementus. Šajos priekšnesumos nav iekļauti akrobātiski elementi vai cēlieni, tādēļ deja tiek izpildīta
uz gumijas seguma laukuma 12×14 m. Dejas kategorijā pārsvarā tiek izmantotas piruetes, lēcieni un
stiepšanās elementi, to izpilda organizētās sacensībās.

Latvijas Karsēju Sporta Federācija