Pieteikšanās


LKSF ir Latvijas sporta federāciju padomes apstiprināta federācija, kas ieguvusi oficiāla sporta veida statusu Latvijā.
Tas noszīmē, ka LKSF pakļaujas IZM un LSFP izvirzītajiem notiekumiem, kas regulē sporta federāciju darbību.
Sporata federācijas statūti pieejami saitā augstāk.
Ko dara Sporta federācijas Latvijā? Sporta federācijas apvieno klubus, kas nodarbojas ar konkrētu sporta veidu. Latvijas Karsēju sporta federācija – rūpējas par ICU (International cheer union) noteiktajām sporta daļām – karsēju sportu (Cheerleading) un karsēju dejām (cheer dance). Tā kā šīs abas kategorijas ir iekļautas starptautiskajā federācijā, tad arī Latvijas karsēju sporta federācijai jārūpējas par noteikto disciplīnu attīstību valstī.
Tas ir regulēts Sporta likumā:
(3) Sporta federācija ir biedrība, kura sastāv no sporta klubiem un citām juridiskajām personām, kuru darbība ir saistīta ar noteiktu sporta veidu vai darbības jomu, un kuras mērķis ir vadīt un koordinēt darbu attiecīgajā sporta veidā vai darbības jomā, kā arī pārstāvēt šo sporta veidu vai darbības jomu attiecīgajās starptautiskajās sporta organizācijās. Par sporta federācijas biedru var būt arī sporta izglītības iestāde, kurai nav juridiskās personas statusa, ja tiek ievērots šā panta 3.1 daļā noteiktais. Sporta federācija var pārstāvēt vairākus sporta veidus vai darbības jomas.
Savukārt – federācijas biedrs ir juridiska persona, kas nodarbojas ar sportu pats (individuālie sporta veidi) vai apmāca, trenē sava kluba biedrus.
Pēc LSFP noteikumiem (LSFP regulē federāciju darbību) katra federācija katru gadu atskaitās par paveikto savā jomā un par esošā sporta veida izplatību valstī. Lai varētu veikt IZM piešķirto Valsts budžeta līdzekļu sadali, LSFP katru gadu vāc atskaites no biedriem, par esošās federācijas darbību un biedriem, kā arī aktīvajiem sportistiem, jo valsts kopējais mērķis ir – veicināt jauniešus un pieaugušos nodarboties ar sportu, lai aktualizētu veselīgu dzīvesveidu utt. Par šo var lasīt LSFP statūtos viņu mājaslapā.
Kādēļ piesakoties federācijā, ir jāaizpilda biedru saraksts? Katru gadu LSFP viens no rādītājiem federācijas attīstībā ir aktīvi sportojošo biedru skaita pieaugums. Tādēļ federācijai ir svarīgi uzturēt daudz aktīvi sportojošus cilvēkus.
Katrs klubs var izvēlēties – cik biedrus (jeb aktīvos sportistus) uzrādīt biedru sarakstā (bet ir jāuzrāda vismaz 1 aktīvs sportists, kam norāda dzimšanas gadu, jo tikai tad to var definēt kā aktīvu klubu). Ja klubs norāda vienu cilvēku, vai 30 – tas nosaka, cik aktīvus sportistus var norādīt LSFP. Dzimšanas dati ir jānorāda tādēļ, lai varētu nošķirt – kurš no sportistiem iekļaujas jauniešu jeb nepilngadīgo kategorijā, un kurš pieaugušo kategorijā.
Šī informācija ir pieejama tikai LKSF valdei, un tālākos skaitļus ar sportistu klasifikāciju un kluba reitinga punktiem publisko mājaslapā pie katra biedra profila (Šeit piemērs – https://www.karseji.lv/m-kontakti/biedri/b4/ )
Par tālāku atbalstu un finansējuma sadali biedriem lemj biedru sapulce un federācijas valde. Lai atbalsts būtu efektīvs, tad viens no kritērijiem visticamāk būtu arī biedru skaits un projektam piesaistīto sportistu skaits.
Līdz ar to arī klubs ir ieinteresēts parasti uzrādīt savu patieso biedru skaitu, lai federācija no valsts varētu iegūt maksimālu atbalstu, un līdz ar to arī atbalstīt savus biedrus, un savos projektu konkursos atbalstīt biedrus, kas sasniedz vislielāko sportistu auditoriju.

Lai biedrība – sporta klubs, skola, kolektīvs vai cita organizācija – varētu pievienoties Latvijas Karsēju sporta federācijai, nepieciešams aizpildīt pieteikuma formu. Pildod formu svarīgi neaizmirst, ka failā atrodams arī pielikums, kurā nepieciešama informācija par fiziskajām personām, kas iesaistītas biedrībā! Aizpildītu formu, kopā ar biedrības logo vai foto (vēlams horizontālu) un mājaslapas saiti sūti uz info@karseji.lv

Latvijas Karsēju Sporta Federācija