BKV Cheer


Oficiālais nosaukums - SIA "ReKe"
Reģistrācijas nr. 41203044526
Komandas pārstāvis - Anita Lapiņa
Epasts - anita.lapina@ventspils.lv
Tālruņa numurs - +371 28820497
Adrese - Ventspils nov., Ziru pag., "Jaunbirznieki", LV-3624
Nodarbojošos personu skaits - 73 
No tiem jaunieši - 71

Komandas reitings: reitinga punkti kopā

EČ 2018: x Vieta, + y reitinga punkti
LČ 2018: x Vieta, + y reitinga punkti
LK-A 2018: x Vieta, + y reitinga punkti 
IČ 2018: x Vieta, + y reitinga punkti 
Latvijas Karsēju Sporta Federācija