Latvijas Karsēju sporta federācijas biedru atbalsta finansēšanas konkurss


LKSF izsludina konkursu federācijas biedriem finansējuma saņemšanai ar mēŗķi finansiāli atbalstīt sporta pasākumu rīkošanu plašam interesentu lokam, tai skaitā pasākumus bērniem un jauniešiem ar mērķi izglītot par drošu karsēju sportu un aktīvu dzīvesveidu, un biedrībā iekļauto sporta komandu darbību, tai skaitā atbalstot dienas nometņu, atvērto treniņu vai treneru izglītības programmas un ar to saistītā aprīkojuma iegādi.

Lai piedalītos konkursā, biedriem nepieciešams iesniegt projektus līdz 2020.09.20.

Sīkāka informācija pieejama nolikumā.

Latvijas Karsēju Sporta Federācija