Atbalsts LKSF biedriem COVID19 pandēmijas izraisīto seku mazināšanai


LKSF izsludina konkursu federācijas biedriem finansējuma saņemšanai ar mēŗķi finansiāli atbalstīt sporta klubu darbības nodrošināšanu “Covid-19” krīzes radīto negatīvo seku ietekmes mazināšanai, organizējot virtuālus pasākumus bērniem un jauniešiem ar mērķi jauniešu un bērnu intereses noturēšanai un iesaistei virtuālo treniņu procesā un finansiāli atbalstīt biedrībā iekļauto sporta komandu darbību, tai skaitā treneru kvalifikācijas celšanu, online kursu organizēšanu, pirmās palīdzības kursus un ar to saistītā aprīkojuma iegādi.

Lai piedalītos konkursā, biedriem nepieciešams iesniegt projektus līdz 2020.12.10.

Sīkāka informācija pieejama nolikumā.

Latvijas Karsēju Sporta Federācija